หน้าหลัก

Google Chrome (แนะนำ)
Firefox
Safari
Microsoft Edge

สำหรับผู้ใช้งานในระบบเดิมสามารถเข้าใช้งานผ่าน IE ในเว็บไซต์เดิมที่นี่

***สำหรับผู้ใช้งาน IE ควรปรับปรุงให้เป็นรุ่นปัจจุบันเพื่อสามารถรับข้อมูลข่าวสารจาก GFMIS (เว็บไซต์ใหม่) ได้อย่างสมบูรณ์