2000400000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
2000400001 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารราชการ กรุงเทพฯ
2000400002 หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400003 สำนักอำนวยการ สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400004 สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400005 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400006 สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400007 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400008 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400009 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400010 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400011 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรและนิติการ สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400012 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400013 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สพฐ. กรุงเทพฯ
2000400014 เศรษฐเสถียร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
2000400015 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ
2000400016 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 ( นครปฐม)
2000400017 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ( ยะลา)
2000400018 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 ( สงขลา)
2000400019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ( ตรัง)
2000400020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 ( สุพรรณบุรี)
2000400021 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ( ลพบุรี)
2000400022 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ( พิษณุโลก)
2000400023 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ( เชียงใหม่)
2000400024 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ( ขอนแก่น)
2000400025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 ( อุบลราชธานี)
2000400026 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ( นครราชสีมา)
2000400027 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ( ชลบุรี)
2000400028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
2000400029 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
2000400030 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
2000400031 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
2000400032 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส
2000400033 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
2000400034 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
2000400035 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร
2000400036 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
2000400038 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2000400039 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต
2000400040 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่
2000400041 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา
2000400042 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
2000400043 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
2000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2000400045 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี
2000400046 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
2000400047 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี
2000400048 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
2000400049 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2000400050 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
2000400051 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
2000400052 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
2000400053 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
2000400054 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
2000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
2000400056 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
2000400057 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
2000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
2000400059 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
2000400060 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
2000400061 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
2000400062 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน
2000400063 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
2000400064 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
2000400065 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2000400066 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
2000400067 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
2000400068 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
2000400069 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
2000400070 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
2000400071 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
2000400072 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
2000400073 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
2000400074 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม
2000400075 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม
2000400076 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
2000400077 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
2000400078 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
2000400079 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
2000400080 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
2000400081 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
2000400082 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
2000400083 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์
2000400084 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
2000400085 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
2000400086 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
2000400087 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
2000400088 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
2000400090 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
2000400091 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2000400092 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
2000400093 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
2000400094 สงขลาพัฒนาปัญญา สงขลา
2000400095 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2000400096 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นครศรีธรรมราช
2000400097 สอนคนตาบอดภาคใต้ฯ สุราษฎร์ธานี
2000400098 ชุมพรปัญญานุกูล ชุมพร
2000400099 ภูเก็ตปัญญานุกูล ภูเก็ต
2000400100 โสตศึกษาเทพรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์
2000400101 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สุพรรณบุรี
2000400102 ลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี
2000400103 โสตศึกษาจังหวัดตาก
2000400104 นครสวรรค์ปัญญานุกูล นครสวรรค์
2000400105 พิษณุโลกปัญญานุกูล พิษณุโลก
2000400106 โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่
2000400107 สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เชียงใหม่
2000400108 กาวิละอนุกูล เชียงใหม่
2000400109 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2000400110 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2000400111 อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี
2000400112 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
2000400113 กาฬสินธ์ปัญญานุกูล กาฬสินธุ์
2000400114 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
2000400115 นครราชสีมาปัญญานุกูล นครราชสีมา
2000400116 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
2000400117 ระยองปัญญานุกูล ระยอง
2000400118 เพชรบุรีปัญญานุกูล เพชรบุรี
2000400119 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2000400120 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2000400121 พิจิตรปัญญานุกูล พิจิตร
2000400122 เชียงรายปัญญานุกูล เชียงราย
2000400123 น่านปัญญานุกูล น่าน
2000400124 แพร่ปัญญานุกูล แพร่
2000400125 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
2000400126 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
2000400127 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
2000400128 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
2000400129 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ฉะเชิงเทรา
2000400130 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
2000400131 โสตศึกษาปานเลิศ ลพบุรี
2000400132 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2000400133 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2000400134 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯ
2000400135 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯ
2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ
2000400137 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯ
2000400138 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ อ.เมืองกระบี่
2000400139 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
2000400140 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
2000400141 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
2000400142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด อ.เมืองตราด
2000400143 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตราด
2000400144 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก อ.เมืองนครนายก
2000400145 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
2000400146 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อำเภอเมืองปราจีนบุรี
2000400147 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา อ.เมืองพังงา
2000400149 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
2000400150 โรงเรียนเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า พังงา
2000400151 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 อำเภอเมืองพัทลุง
2000400152 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
2000400153 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต
2000400154 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
2000400155 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
2000400156 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
2000400157 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง อ.เมืองระนอง
2000400158 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
2000400159 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล อ.เมืองสตูล
2000400160 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร
2000400162 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
2000400163 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม
2000400164 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2000400165 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี
2000400166 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
2000400167 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง
2000400168 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
2000400169 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ
2000400170 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
2000400171 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี
2000400172 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1
2000400173 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 อ.เมืองกำแพงเพชร
2000400174 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1
2000400175 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 อ.คลองขลุง
2000400176 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 กำแพงเพชร
2000400177 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 อ.เมืองจันทบุรี
2000400178 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1
2000400179 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 อ.เมืองจันทบุรี
2000400180 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2
2000400181 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 อ.เมืองฉะเชิงเทรา
2000400182 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
2000400183 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 อ.พนมสารคาม
2000400184 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
2000400185 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 อ.เมืองชุมพร
2000400186 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1
2000400187 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 อ.หลังสวน
2000400188 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2
2000400189 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 อ.เมืองตรัง
2000400190 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1
2000400191 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2 อ.ห้วยยอด
2000400192 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 2
2000400193 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1 อ.เมืองตาก
2000400194 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1
2000400195 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อ.แม่สอด
2000400196 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2
2000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด ตาก
2000400198 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 อ.เมืองนครปฐม
2000400199 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
2000400200 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 อ.นครชัยศรี
2000400201 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
2000400202 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 อ.เมืองนครพนม
2000400203 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1
2000400204 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 อ.ศรีสงคราม
2000400205 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2
2000400206 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 อ.เมืองนนทบุรี
2000400207 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1
2000400208 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 อ.บางใหญ่
2000400209 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2
2000400210 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 อ.เมืองนราธิวาส
2000400211 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1
2000400212 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 อ.สุไหงโก-ลก
2000400213 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2
2000400214 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 อ.เมืองน่าน
2000400215 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1
2000400216 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 อ.ปัว
2000400217 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 น่าน
2000400218 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 อ.เมืองปทุมธานี
2000400219 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1
2000400220 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 อ.ลำลูกกา
2000400221 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2
2000400222 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
2000400223 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
2000400224 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 อ.ปราณบุรี
2000400225 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
2000400226 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 อ.เมืองปัตตานี
2000400227 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1
2000400228 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2 อ.เมืองปัตตานี
2000400229 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2
2000400230 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา
2000400231 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
2000400232 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 อ.เสนา
2000400233 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
2000400234 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 อ.เมืองพะเยา
2000400235 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1
2000400236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 อ.จุน
2000400237 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2
2000400238 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 อ.เมืองพิจิตร
2000400239 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1
2000400240 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 อ.ตะพานหิน (เดิม)
2000400241 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2
2000400242 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 อ.เมืองเพชรบุรี
2000400243 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1
2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 อ.ท่ายาง
2000400245 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2
2000400246 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 อ.เมืองแพร่
2000400247 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1
2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2 อ.ลอง
2000400249 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 2
2000400250 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 อ.เมืองมหาสารคาม
2000400251 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1
2000400252 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 อ.วาปีปทุม
2000400253 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2
2000400254 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
2000400255 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
2000400256 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่สะเรียง
2000400257 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
2000400259 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1 อ.เมืองยโสธร
2000400260 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 1
2000400261 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 อ.กุดชุม
2000400262 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2
2000400263 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 อ.เมืองยะลา
2000400264 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1
2000400265 โรงเรียนวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง ยะลา
2000400266 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 อ.บันนังสตา
2000400267 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2
2000400268 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 อ.เมืองระยอง
2000400269 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1
2000400270 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 อ.แกลง
2000400271 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2
2000400272 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 อ.เมืองราชบุรี
2000400273 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1
2000400274 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 อ.โพธาราม
2000400275 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
2000400276 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 อ.เมืองลพบุรี
2000400277 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1
2000400278 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 อ.ชัยบาดาล
2000400279 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2
2000400280 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 อ.เมืองลำพูน
2000400281 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1
2000400282 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 อ.บ้านโฮ่ง
2000400283 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2
2000400284 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 อ.เมืองเลย
2000400285 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1
2000400286 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 อ.วังสะพุง
2000400287 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2
2000400288 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อ.เมืองสมุทรปราการ
2000400289 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1
2000400290 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อ.บางพลี
2000400291 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2
2000400292 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 อ.เมืองสระแก้ว
2000400293 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
2000400294 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 อ.อรัญประเทศ สระแก้ว
2000400295 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2
2000400296 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 อ.เมืองสระบุรี
2000400297 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1
2000400298 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 อ.แก่งคอย
2000400299 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2
2000400300 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 อ.เมืองสุโขทัย
2000400301 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1
2000400302 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 อ.สวรรคโลก
2000400303 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2
2000400304 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 อ.เมืองหนองบัวลำภู
2000400305 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1
2000400306 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 อ.นากลาง
2000400307 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2
2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 อ.เมืองอุตรดิตถ์
2000400309 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
2000400310 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 อ.น้ำปาด
2000400311 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2
2000400312 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
2000400313 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1
2000400314 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี
2000400315 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2
2000400316 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี
2000400317 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3
2000400318 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
2000400319 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
2000400320 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 อำเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
2000400321 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2
2000400322 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 อำเภอห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
2000400323 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
2000400324 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 อำเภอเมืองชลบุรี
2000400325 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1
2000400326 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี
2000400327 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
2000400328 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 อำเภอบางละมุง ชลบุรี
2000400329 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
2000400330 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ
2000400331 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
2000400332 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ
2000400333 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2
2000400334 โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
2000400335 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 อำเภอจัตุรัส ชัยภูมิ
2000400336 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3
2000400337 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์
2000400338 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1
2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว นครสวรรค์
2000400340 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
2000400341 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 อำเภอไพศาลี นครสวรรค์
2000400342 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3
2000400343 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก
2000400344 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
2000400345 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 อำเภอวังทอง พิษณุโลก
2000400346 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
2000400347 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
2000400348 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
2000400349 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 1 อำเภอเมืองเพชรบรูณ์
2000400350 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 1
2000400351 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2 อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์
2000400352 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 2
2000400353 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 3 อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์
2000400354 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์เขต 3
2000400355 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2000400356 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
2000400357 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2000400358 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
2000400359 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด
2000400360 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3
2000400361 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 อำเภอเมืองลำปาง
2000400362 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
2000400363 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 อำเภอเกาะคา ลำปาง
2000400364 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
2000400365 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 อำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
2000400366 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
2000400367 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร
2000400368 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
2000400369 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร
2000400370 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2
2000400371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 อำเภอวานรนิวาส สกลนคร
2000400372 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
2000400373 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 อำเภอเมืองสงขลา
2000400374 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
2000400375 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
2000400376 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2
2000400377 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอนาทวี สงขลา
2000400378 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3
2000400379 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
2000400380 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1
2000400381 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี
2000400382 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2
2000400383 สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2000400384 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3
2000400385 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2000400386 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1
2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
2000400388 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2
2000400389 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
2000400390 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3
2000400391 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 อำเภอเมืองสุรินทร์
2000400392 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
2000400393 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 อำเภอรัตนบุรี สุรินทร์
2000400394 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
2000400395 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 อำเภอปราสาท สุรินทร์
2000400396 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
2000400397 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย
2000400398 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
2000400399 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อำเภอโพนพิสัย หนองคาย
2000400400 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2
2000400401 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 3 อำเภอบึงกาฬ หนองคาย
2000400402 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 3
2000400403 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อำเภอเมืองเชียงราย
2000400404 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 อำเภอแม่ลาว เชียงราย
2000400406 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2000400407 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 อำเภอแม่จัน เชียงราย
2000400408 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2000400409 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อำเภอเทิง
2000400410 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
2000400411 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2000400412 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1
2000400413 สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2000400414 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
2000400415 โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2000400416 โรงเรียนปากพนัง อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2000400417 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 อำเภอเชียรใหญ่
2000400418 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3
2000400419 สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
2000400420 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4
2000400421 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2000400422 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
2000400423 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์
2000400424 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2
2000400425 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 อำเภอนางรอง บุรีรัมย์
2000400426 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3
2000400427 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 อำเภอพุทไธสง บุรีรัมย์
2000400428 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4
2000400429 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2000400430 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1
2000400431 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2000400432 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2
2000400433 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2000400434 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
2000400435 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2000400436 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4
2000400437 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุดรธานี
2000400438 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1
2000400439 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี
2000400440 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2
2000400441 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 อำเภอหนองหาน อุดรธานี
2000400442 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
2000400443 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4 อำเภอบ้านผือ อุดรธานี
2000400444 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
2000400445 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 อำเภอเมืองขอนแก่น
2000400446 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
2000400447 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น
2000400448 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2
2000400449 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 อำเภอพล ขอนแก่น
2000400450 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
2000400452 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
2000400453 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4
2000400454 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 อำเภอชุมแพ ขอนแก่น
2000400455 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
2000400456 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่
2000400457 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
2000400458 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
2000400459 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
2000400460 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอฝาง เชียงใหม่
2000400461 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
2000400462 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง เชียงใหม่
2000400464 โรงเรียนไชยปราการ อ.ฝาง เชียงใหม่
2000400465 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ฝาง เชียงใหม่
2000400466 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่
2000400467 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4
2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 อำเภอฮอด เชียงใหม่
2000400469 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
2000400470 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2000400471 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
2000400472 สพป.อุบลราชธานีเขต 2 อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี
2000400473 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
2000400474 สพป.อุบลราชธานีเขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
2000400475 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3
2000400476 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
2000400477 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4
2000400478 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี
2000400479 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5
2000400480 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา
2000400481 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1
2000400482 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
2000400483 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 อำเภอจักราช นครราชสีมา
2000400484 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2
2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 อำเภอครบุรี นครราชสีมา
2000400486 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3
2000400487 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
2000400488 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4
2000400490 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
2000400491 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
2000400492 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 อำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา
2000400493 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6
2000400495 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
2000400496 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7
2000400497 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง ยะลา
2000400498 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 อำเภอสายบุรี ปัตตานี
2000400499 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอระแงะ นราธิวาส
2000400500 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
2000400501 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
2000400502 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
2000400503 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี
2000400504 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง เชียงใหม่
2000400506 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
2000400507 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2000400508 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2
2000400509 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 อำเภอตะโหมด พัทลุง
2000400510 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
2000400511 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม
2000400512 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3
2000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 อำเภอด่านซ้าย เลย
2000400514 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2000400515 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี
2000400516 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
2000400517 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี
2000400518 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี
2000400519 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย
2000400520 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จันทบุรี
2000400521 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย นนทบุรี
2000400522 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
2000400523 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2000400524 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก
2000400525 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
2000400526 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์
2000400527 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร
2000400528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
2000400529 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 นราธิวาส
2000400530 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 เพชรบูรณ์
2000400531 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน
2000400532 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
2000400533 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น
2000400534 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
2000400535 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
2000400536 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน
2000400537 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 แม่ฮ่องสอน
2000400538 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี
2000400539 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เชียงใหม่
2000400540 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
2000400541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่
2000400542 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
2000400543 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง
2000400544 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เลย
2000400545 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ตราด
2000400546 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 นครศรีธรรมราช
2000400547 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร
2000400548 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก
2000400549 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา
2000400550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 แพร่
2000400551 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
2000400552 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย
2000400553 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร
2000400554 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
2000400555 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี
2000400556 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ลพบุรี
2000400557 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา
2000400558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต
2000400559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่
2000400560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ระนอง
2000400561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
2000400562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา
2000400563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล
2000400564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สงขลา
2000400565 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2000400566 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
2000400567 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ
2000400569 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ุ กาญจนบุรี
2000400570 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
2000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
2000400572 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ กาฬสินธุ์ุ์
2000400573 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
2000400574 โรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร
2000400575 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
2000400576 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
2000400578 โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น
2000400579 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
2000400580 โรงเรียนวัดทับไทร จันทบุรี
2000400581 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
2000400585 โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
2000400588 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
2000400590 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
2000400591 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เชียงราย
2000400592 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
2000400593 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
2000400594 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่
2000400596 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2000400598 โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด
2000400600 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตาก
2000400602 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
2000400603 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม
2000400604 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม
2000400607 โรงเรียนเติมไขแสงปากช่องวิทยา นครราชสีมา
2000400608 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา
2000400609 โรงเรียนสีดาวิทยา นครราชสีมา
2000400610 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช
2000400611 โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช
2000400612 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
2000400613 โรงเรียนนครสวรรค์
2000400614 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
2000400615 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
2000400617 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2000400619 โรงเรียนสตรีศรีน่าน
2000400620 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน
2000400622 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
2000400623 โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
2000400624 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์์
2000400625 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
2000400626 โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
2000400627 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2000400628 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2000400629 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
2000400631 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยุธยา์
2000400632 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
2000400633 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
2000400634 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
2000400635 โรงเรียนพัทลุง
2000400636 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
2000400637 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
2000400638 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
2000400640 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
2000400641 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี
2000400642 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
2000400643 โรงเรียนหนองไผ่ เพชรบูรณ์
2000400644 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
2000400645 โรงเรียนลองวิทยา แพร่
2000400646 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2000400647 โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม
2000400648 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
2000400649 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2000400650 โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
2000400651 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" แม่ฮ่องสอน
2000400652 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร
2000400653 โรงเรียนเลิงนกทา ยโสธร
2000400656 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
2000400657 โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
2000400658 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
2000400659 โรงเรียนสตรีระนอง
2000400660 โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
2000400662 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2000400663 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
2000400664 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
2000400665 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
2000400666 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
2000400667 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
2000400668 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
2000400669 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
2000400670 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
2000400672 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย
2000400673 โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
2000400674 โรงเรียนปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2000400675 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
2000400676 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
2000400677 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
2000400678 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สกลนคร
2000400679 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
2000400680 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
2000400681 โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
2000400682 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
2000400683 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม
2000400685 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครสระแก้ว - รัชมงคลาภิเษก สระแก้ว
2000400686 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
2000400687 โรงเรียนสิงห์บุรี
2000400690 โรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี
2000400691 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
2000400692 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
2000400693 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
2000400694 โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์
2000400697 โรงเรียนท่าบ่อ หนองคาย
2000400698 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
2000400699 โรงเรียนเซกา หนองคาย
2000400700 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
2000400701 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทองู
2000400702 โรงเรียนอำนาจเจริญ
2000400703 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
2000400704 โรงเรียนกุมภวาปี อุดรธานี
2000400705 โรงเรียนหนองหานวิทยา อุดรธานี
2000400706 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
2000400707 โรงเรียนอุตรดิตถ์
2000400708 โรงเรียนฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์
2000400709 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
2000400710 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
2000400711 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร) อุบลราชธานี
2000400712 โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี
2000400713 โรงเรียนเดชอุดม อุบลราชธานี
2000400714 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ
2000400717 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
2000400718 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี
2000400719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
2000400720 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา
2000400721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปราจีนบุรี
2000400722 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี
2000400723 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
2000400724 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพชรบุรี
2000400725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช
2000400727 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง
2000400728 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พังงา
2000400729 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส
2000400730 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา
2000400731 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี
2000400732 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี
2000400733 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย
2000400734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
2000400735 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย
2000400736 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
2000400737 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร
2000400738 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์
2000400739 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น
2000400740 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม
2000400741 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
2000400742 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ
2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี
2000400744 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ
2000400745 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา
2000400746 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์
2000400747 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์
2000400748 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่
2000400749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง
2000400750 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย
2000400751 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่
2000400752 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย
2000400753 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก
2000400754 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพชรบูรณ์
2000400755 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร
2000400756 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์
2000400757 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี
2000400758 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี
2000400759 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุรี
2000400760 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา
2000400761 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปราจีนบุรี
2000400762 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี
2000400763 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
2000400764 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพชรบุรี
2000400765 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี
2000400766 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช
2000400767 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง
2000400768 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พังงา
2000400769 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 นราธิวาส
2000400770 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา
2000400771 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี
2000400772 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี
2000400773 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย
2000400774 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี
2000400775 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย
2000400776 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นครพนม
2000400777 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร
2000400778 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์
2000400779 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น
2000400780 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม
2000400781 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด
2000400782 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ
2000400783 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี
2000400784 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ
2000400785 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา
2000400786 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์
2000400787 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์
2000400788 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่
2000400789 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง
2000400790 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย
2000400791 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่
2000400792 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย
2000400793 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก
2000400794 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพชรบูรณ์
2000400795 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร
2000400796 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์
2000400797 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
2000400798 โรงเรียนภายใต้การดูแลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
2000400800 โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
2000400801 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2000400802 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
2000400803 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2000400804 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
2000400805 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
2000400807 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
2000400808 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธานี
2000400809 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
2000400810 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อุดรธานี
2000400811 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
2000400812 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
2000400814 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
2000400815 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
2000400816 โรงเรียนพรเจริญวิทยา บึงกาฬ
2000400817 โรงเรียนบึงกาฬ
2000400819 โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
2000400820 โรงเรียนวาปีปทุม มหาสารคาม
2000400822 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
2000400823 โรงเรียนกระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
2000400824 โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย
2000400825 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
2000400826 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
2000400827 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่
2000400828 โรงเรียนอนุบาลแพร่
2000400829 โรงเรียนปัว แพร่
2000400831 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
2000400832 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
2000499998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพฯ