2500700110 กองบินตำรวจ สนง.ส่งกำลังบำรุง
2500700215 โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700218 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700225 กองบังคับการทะเบียน บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700229 กองบังคับการตำรวจทางหลวง บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700238 กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมุทรปราการ
2500700243 กองกำกับการ 5 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700244 กองกำกับการ 6 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700245 กองกำกับการ 7 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700246 กองกำกับการ 8 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภูเก็ต
2500700247 กองกำกับการ 11 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนองคาย
2500700248 กองบังคับการปราบปราม บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700256 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700270 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจฯ กรุงเทพฯ
2500700276 กองบังคับการปราบปรามการทุจริตฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700281 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700324 กองกำกับการ 1 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500700325 กองกำกับการ 2 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉะเชิงเทรา
2500700326 กองกำกับการ 3 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุบลราชธานี
2500700327 กองกำกับการ 4 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุดรธานี
2500700328 กองกำกับการ 5 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700329 กองกำกับการ 6 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุโขทัย
2500700330 กองกำกับการ 7 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500700331 กองกำกับการ 8 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
2500700332 กองกำกับการ 9 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ จันทบุรี
2500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สระแก้ว
2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ กาญจนบุรี
2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ ประจวบฯ
2500700339 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ ขอนแก่น
2500700341 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สุรินทร์
2500700342 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ อุบลราชธานี
2500700343 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สกลนคร
2500700344 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ อุดรธานี
2500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ เชียงใหม่
2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ พะเยา
2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ เชียงใหม่
2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาก
2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สงขลา
2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุมพร
2500700354 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 สำนักงานตำรวจฯ นครศรีธรรมราช
2500700355 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สงขลา
2500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500700360 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700387 สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700411 วิทยาการเขต 12 วท.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยุธยา
2500700412 วิทยาการเขต 13 วท.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700413 วิทยาการเขต 15 วท.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700414 กองวิทยาการ 2 สนว.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700417 วิทยาการเขต 22 วท.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุบลราชธานี
2500700418 วิทยาการเขต 23 วท.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500700419 กองวิทยาการ 3 สนว.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำปาง
2500700422 วิทยาการเขต 33 วท.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิษณุโลก
2500700423 วิทยาการเขต 34 วท.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครสวรรค์
2500700424 กองวิทยาการ 4 สนว.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700426 วิทยาการเขต 42 วท.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700427 วิทยาการเขต 43 วท.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
2500700428 วิทยาการเขต 45 วท.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500700429 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700434 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700452 ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี ภาคกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700453 ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700454 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย ภาคเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงราย
2500700455 ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700457 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นราธิวาส
2500700458 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700473 ศูนย์ฝึกอบรมกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700474 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สระบุรี
2500700475 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรีี
2500700476 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700477 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500700478 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำปาง
2500700479 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครสวรรค์
2500700480 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700481 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700482 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500700483 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700492 กองบังคับการตำรวจจราจร บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700500 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700512 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700526 กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700540 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700551 กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700563 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700574 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700588 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700602 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700630 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700645 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700649 ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700651 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700655 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700657 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700659 ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700661 ตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700669 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700673 ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700675 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700677 ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700679 ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700681 ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700683 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700685 ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700693 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700695 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700696 สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
2500700697 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700699 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700701 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700707 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700709 สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว จว.ชัยภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700710 ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700712 ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500700720 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700722 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล ขอนแก่น
2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700727 ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700729 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700735 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700737 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700739 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุกดาหาร
2500700753 สถานีตำรวจภูธรอำเภอฝาง จว.เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700754 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700756 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง จว.ลำปาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700759 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ จว.แพร่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700762 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700764 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน จว.น่าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700767 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700769 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700771 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700782 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700784 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700786 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700788 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700790 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จว.ตาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700791 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700793 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700795 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700797 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700799 ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700808 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700810 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700812 ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700814 ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700816 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700818 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700820 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700822 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700824 ตำรวจภูธรภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700834 สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700836 ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700838 ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700840 สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่า จว.พังงา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700841 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700845 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700846 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700848 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700850 ตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700858 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700860 ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700862 ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700864 ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700866 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700868 ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700870 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง จว.ยะลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700871 ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500701421 กองกำกับการ 9 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรัง
2500701422 กองกำกับการ 10 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุกดาหาร
2500701495 ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500701602 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จังหวัดยะลา
2500701603 ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ (หน่วยผู้เบิก) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สงขลา
2500701605 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ สตม. สมุทรปราการ
2500701610 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อ เด็ก เยาวชน และสตรี กรุงเทพฯ